KLIPPNING

Klippning, tvätt & fön 650
Barnklippning 12 år 450

Skägg

Skäggtrimning 450
Klippning & skäggtrimning 900

FÄRGBEHANDLING

Klippning & färgning kort 1 500
Klippning & färgning axellångt 1 700
Klippning & färgning långt 1 900
Färgning kort 1 000
Färgning axellångt 1 200
Färgning långt 1 400
Klippning & slingor kort 1 700
Klippning & slingor axellångt 1 900
Klippning & slingor långt 2 100
Slingor kort 1 300
Slingor axellångt 1 500
Slingor långt 1 700
Nyansering i behandling 350
Nyansering enskild behandling 700

HÅRFÖRLÄNGNING

Great Lenghts Standard 30 cm/st 63
Great Lenghts Standard 40 cm/st 74
Great Lenghts Standard 50 cm/st 85
Great Lenghts Standard 60 cm/st 95
Great Lenghts Rooted 30 cm/st 70
Great Lenghts Rooted 40 cm/st 80
Great Lenghts Rooted 45 cm/st 90
Great Lenghts Rooted 50 cm/st 100

UPPSÄTTNING

Uppsättning/timme 1 000
Bruduppsättning inkl. konsultation 3 500